te-english-breakfast-pavin-caffe

ANGLICKÝ ČAJ

ČIERNY ČAJ

Keď čajové lístky dokončia prirodzený oxidačný proces, výsledkom je čierny čaj.
Vďaka tomu získajú čajové lístky charakteristickú tmavú farbu a typickú chuť čierneho čaju.
Čaj s vysokými povzbudzujúcimi vlastnosťami.