pavin-caffe-capsule-monodose-compatibili-nespresso-colombia
pavin-caffe-capsule-monodose-compatibili-nespresso-grani-d'oriente
pavin-caffe-capsule-monodose-compatibili-nespresso-superbar
pavin-caffe-capsule-monodose-compatibili-nespresso-extra-bar
pavin-caffe-capsule-monodose-compatibili-nespresso-espresso-bar
pavin-caffe-capsule-monodose-compatibili-nespresso-full-cream
pavin-caffe-capsule-monodose-compatibili-nespresso-extra-deka

KOMPATIBILNÉ KAPSULY NESPRESSO *

KRABIČKA 10 MONODÁVOVÝCH SAMOOCHRANENÝCH KAPSULÍ.

Kapsuly sú dostupné pre všetky zmesi.

* Nespresso je registrovaná ochranná známka spoločnosti SOCIETÈ DES
PRODUITS NESTLÈ  a Caffè Pavin Srl s ňou nie je priamo ani nepriamo prepojená.