tazze-nere-pavin-caffe
pavin-tazze-bianche-christmas

ČIERNA ŠÁLKA NA ESPRESSO 60 mL.

ČIERNA KAPUČÍNO ŠÁLKA 160 mL.

VIANOČNÁ ŠÁLKA NA ESPRESSO 60 mL.

VIANOČNÁ KAPUČÍNO ŠÁLKA
160 mL.